Test lęku społecznego

Test lęku społecznego Leibowitza lub inaczej skala lęku społecznego jest testem, który pozwala na rozpoznanie symptomów związanych z fobią społeczną (lękiem społecznym). Ponadto, pozwala ona ocenić wpływ fobii społecznej na codzienne funkcjonowanie człowieka. Test lęku społecznego nie jest jednak narzędziem diagnostycznym, stanowi on jedynie narzędzie pomocnicze w ocenie odczuwanego lęku bądź niepokoju w danej sytuacji. Co zawiera kwestionariusz testu lęku społecznego Leibowitza? Odpowiedz na pytania i dowiedz się, czy występują u Ciebie objawy fobii społecznej. Artykuł został opracowany na podstawie książki: Leibowitz M., Social Phobia, 1987, s.141-173.

Ogólna charakterystyka testu lęku społecznego

Test lęku społecznego Leibowitza (z ang. LSAS tj. Leibowitz Social Axiety Scale) jest skalą, którą stosuje się do pomiaru nasilenia lęku społecznego. Została ona opracowana przez amerykańskiego psychiatrę Michaela Leibowitza. Test lęku społecznego uważany jest za pomocne narzędzie w diagnostyce fobii społecznej, nie stanowi on jednak narzędzia diagnostycznego. Test lęku społecznego istnieje w dwóch egzemplarzach: skala lęku społecznego dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.

Test lęku społecznego składa się z 24 pytań, które odnoszą się do różnorodnych sytuacji wziętych z życia, które związane są z ekspozycją społeczną. Każde pytanie oceniane jest przez daną osobę na podstawie tzw. dwóch skal Likerta, które mierzą nasilenie lęku i strachu oraz unikania danej sytuacji. W badaniach walidujących test lęku społecznego uzyskał bardzo wysokie właściwości psychometryczne. Jego rzetelność, która była mierzona za pomocą tzw. alfy Cronbacha, wyniosła aż 0.96%. Potwierdzono podczas badania również trafność różnicową oraz trafność zbieżną testu lęku społecznego.

Test lęku społecznego online

Test lęku społecznego ocenia natężenie symptomów fobii społecznej oraz jej wpływu na funkcjonowanie człowieka. Warto jednak pamiętać, że otrzymany wynik w teście nie jest równoznaczny z diagnozą – stanowi on jedynie ogromną pomoc przy diagnozie dla psychologa czy psychiatry. Test lęku społecznego prezentowany poniżej w formie kwestionariusza przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych tj. osób, które ukończyły 18 rok życia. Test lęku społecznego można wykonać samodzielnie, by wstępnie ocenić swój stopień nasilenia dolegliwości związanych z fobią społeczną. Po wykonaniu testu lęku społecznego online i uzyskaniu niepokojącego wyniku warto skontaktował się ze specjalistą w celu konsultacji. Psycholog lub psychiatra podejmie czynności zmierzające do doprecyzowania rozpoznania i ewentualnej diagnozy, jak i zaplanowania właściwego leczenia. Należy pamiętać, że w obecnych czasach istnieją efektywne metody leczenia fobii społecznej, które pozwalają na uzyskanie satysfakcjonującej poprawy samopoczucia oraz codziennego funkcjonowania.

Test lęku społecznego złożony jest z punktów, które odnoszą się do codziennego funkcjonowania oraz odczuć człowieka, który jest wystawiony na ekspozycję społeczną. W każdym pytaniu należy określić swój stopień lęku oraz częstość unikania określonej sytuacji. Odpowiedzi w każdym pytaniu są punktowane w stopniu od 0 do 3 punktów.

Przed rozpoczęciem testu lęku społecznego należy przeczytać wszystkie sytuacje, które są przedstawione w tabeli poniżej a następnie odpowiedzieć na dwa pytania:

 • jak intensywnie doświadczam leku bądź strachu w opisanej sytuacji oraz
 • jak bardzo jestem skłonny/skłonna unikać opisanej sytuacji

Udzielone odpowiedzi muszą być punktowane według schematu:

Strach bądź lęk w opisanej sytuacji:Stopień nasilenia / natężania:Unikanie opisanej sytuacji:
Brak – 0 punktów0%Nigdy – 0 punktów
Łagodny – 1punkt1-33%Niekiedy – 1punkt
Umiarkowany – 2 punkty34-66%Często – 2 punkty
Silny – 3 punkty67-100%Zawsze – 3punkty

Test lęku społecznego – kwestionariusz

Określona sytuacjaStrach lub poczucie lękuUnikanie danej sytuacji
 1. Dzwonienie bądź rozmawianie przez telefon przy innych osobach np. w miejscu publicznym.
 1. Angażowanie się lub przebywanie w małych grupach np. rozmowa z kilkoma osobami.
 1. Spożywanie pokarmów przy innych osobach w miejscu publicznym.
 1. Spożywanie napojów przy innych osobach w miejscu publicznym.
 1. Rozmawianie z ludźmi, którzy są naszymi zwierzchnikami np. z kierownikiem, dyrektorem.
 1. Występowanie bądź też publiczne wygłaszanie przemówienia.
 1. Wyjście na spotkanie towarzyskie lub imprezę.
 1. Pracowanie, gdy ma się świadomość, że jest się obserwowanym.
 1. Pisanie, gdy jest się obserwowanym.
 1. Dzwonienie do osoby, której nie zna się zbyt dobrze.
 1. Rozmawianie z innymi osobami, których nie zna się zbyt dobrze.
 1. Poznawanie nieznanych dotąd osób bądź spotykanie się z nieznanymi ludźmi.
 1. Korzystanie w miejscu publicznym z toalety.
 1. Wchodzenie do miejsca, kiedy inne osoby już są na swoich miejscach.
 1. Pozostawanie w centrum zainteresowania i uwagi.
 1. Przemawianie publicznie na spotkaniu.
 1. Wykonywanie testu, który ocenia zdolności, umiejętności bądź wiedzę.
 1. Wyrażanie dezaprobaty bądź sprzeciwu wobec osoby lub osób, których o nie zna się zbyt dobrze.
 1. Patrzenie w oczy osobom, których nie zna się zbyt dobrze.
 1. Przedstawianie przygotowanego raportu określonej grupie osób.
 1. Podejmowanie próby poderwania kogoś.
 1. Zwracanie lub reklamowanie towaru w sklepie.
 1. Organizowanie przyjęcia, grilla bądź innej imprezy.
 1. Odmówienie natrętnemu sprzedawcy.
Suma punktów:
Łączna punktacja
Wyniki:

 • 0 – 54 punktów – brak fobii społecznej
 • 55 – 65 punktów – łagodna fobia społeczna
 • 66 – 80 punktów – umiarkowana (średnia) fobia społeczna
 • 81 – 95 punktów nasilona fobia społeczna
 • Powyżej 96 punktów – bardzo nasilona fobia społeczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj