czwartek, 7 grudnia, 2023
Strona główna Lifestyle

Lifestyle

Lifestyle to pojęcie, z którym coraz częściej spotykamy się w życiu codziennym. Zdefiniowanie tego terminu nie jest wcale łatwym zadaniem. Na pojęcie lifestyle składa się wiele zmiennych, które są w dużej mierze zależne od siebie. Styl życia opisywany jako lifestyle stał się w dzisiejszych czasach strategią życiową wielu osób, głównie młodych oraz ramą wpływającą na wybory konsumenckie. Zdaniem Burszta, obecnie nie wystarczy jedynie żyć, lecz należy demontować swoją jakość życia – co ma swoje odzwierciedlenie w codziennym stylu życia (lifestyle). Co to lifestyle? Jakie składowe go tworzą oraz jak wygląda lifestyle w życiu codziennym? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

czytaj więcej ∨

Lifestyle – co oznacza?

Lifestyle to pojęcie, które bardzo często spotykamy w życiu codziennym – w blogosferze, w gazetach, stronach www. Terminu używa się również w kulturze, marketingu czy innych dziedzinach życia, zwłaszcza w tych powiązanych z nowoczesnymi, innowacyjny technologiami. Co to naprawdę oznacza lifestyle? Nie da się wcale ukryć, iż termin posiada bardzo szerokie znaczenie. W nim odnaleźć można bardzo dużo uwarunkowań otaczającego nas świata. Lifestyle w łatwy i prosty sposób można zdefiniować jako styl życia, który preferuje dana jednostka na co dzień. Wobec tego można stwierdzić, iż jest w zasadzie bardzo szeroko rozumianą strategią życiową. Na lifestyle składa się więc wszystko co nas otacza tj. pasje, podróże, inspiracje, jedzenie, ubrania, kariera, dieta, kosmetyki, modę czy nawet relacje. Wszystkie wymienione składowe oraz wiele innych definiują to, jakim człowiekiem jesteśmy, jakie wartości wyznajemy w życiu (wartości polityczne, religijne, rodzinne oraz te związane z seksem czy zdrowiem itp.). Na tej podstawie, patrząc holistycznie można stwierdzić, iż lifestyle jest zespołem codziennych zachowań człowieka, sposobu jego postępowania, a także jego aktywności, światopoglądu oraz zbiorem opinii. Ponadto, opisywany termin może dotyczyć nie tylko pojedynczej jednostki, lecz również całej określonej grupy. Doprecyzowując, lifestyle jest połączeniem w życiu czynników niematerialnych oraz materialnych.

Lifestyle – co składa się na to pojęcie?

Lifestyle jest terminem wielowymiarowym oraz wielopłaszczyznowym, na które składa się wiele aspektów (obejmuje wiele dziedzin życia) oraz na jego wpływ ma wiele czynników. Do najczęstszych składowych łączonych bezpośrednio z terminem lifestyle zalicza się:

 • codzienny sposób postępowania i ogół zachowań
 • aktywność (pasje, hobby)
 • sposób spędzania wolnego czasu
 • relacje międzyludzkie
 • moda i kosmetyki (styl ubierania się, podejście do makijażu, wyrażenie siebie w tych dziedzinach)
 • kariera (wykonywana praca oraz stosunek do niej)
 • wartości wyznawane np. religijne, polityczne, związane z seksem czy zdrowiem
 • stosunek do środowiska oraz zwierząt
 • stosunek do rodziny (ról rodzinnych, wychowania dzieci)
 • stosunek do odżywiania (sposób odżywiania się)
 • uczestnictwo w kulturze
 • wyrażane opinie, poglądy czy ogólny światopogląd
 • zachowania konsumenckie

Lifestyle w życiu codziennym

Lifestyle w życiu codziennym polega głównie na wyrażeniu siebie, odzwierciedleniu naszego codziennego funkcjonowania. Prezentuje więc obraz nas samych oraz tego, w jaki sposób jesteśmy spostrzegani przez inne osoby, drugiego człowieka. To szeroko rozumiane połączenie indywidualnych bądź grupowych pragnień, potrzeb czy motywacji, na które wpływają aspekty takie jak: rodzina, kultura, moda, relacje międzyludzkie i wiele innych czynników. Lifestyle to również nasze wzory zachowań zawodowych, rekreacyjnych, podejście do odżywiania, stosunek do własnego zdrowia i zdrowia najbliższych czy nawet wystrój naszego mieszkania bądź domu. Termin jest zbiorem wszystkiego co jest związane z naszym codziennym funkcjonowaniem w świecie.

Lifestyle widoczny jest w każdej dziedzinie życia człowieka – jego egzystencji. Jest sporo sfer w codziennym życiu, które pokazują oraz wypływają, jak i wpływają na codzienność człowieka (gromadząc masę elementów) – blogi lifestyl’owe, poradniki, programy, sesje zdjęciowe i wiele innych. Bardzo dużo osób dzieli się swoją codziennością, pasjami, obowiązkami z innymi, definiując tym samym swój lifestyle. Niektórzy podążają za nimi, naśladują ich styl, strategie życiowe – kopiując wybrane wzorce oraz wcielając je do własnego życia. Każdy z nas może preferować wybrany przez siebie model, chociaż zauważalne są u niektórych osób punkty wspólne.

Lifestyle – źródło oraz historia pojęcia

Zgodnie z danymi Oxford English Dictionary, termin life-style został po raz pierwszy użyty przez psychologa, psychiatrę oraz pedagoga A. Adlera w roku 1929. Pojęcie odnosiło się do cech charakteru jednostek, które nabywane są we wczesnych etapach dzieciństwa, bezpośrednio wpływające na ich zachowania oraz reakcje. Life-style w tym wydaniu, aż do lat 70 XX wieku posiadał wyłącznie konotacje o charakterze psychologicznym. Termin był zapisywany wyłącznie za pomocą łącznika (zgodnie z zasadami ówczesnej pisowni angielskiej). Opisywane pojęcie nie było zbyt popularne w znacznej części kompendiów, lecz nie oznacza to, że nauki społeczne, jak i humanistyczne (psychologia, pedagogika czy psychiatria) nie były zainteresowane różnorodnymi sposobami funkcjonowania poszczególnych jednostek czy grup – zarówno z punktu widzenia pionowej tj. hierarchicznej oraz poziomej tj. w obrębie danej, jednej grupy stratyfikacji społeczeństw kapitalistycznych. Za prekursorów badań nad stylem życia tj. lifestyle uznaje się T. Veblena’a, M. Weber’a oraz G. Simml’a. Zwrócili oni uwagę na fakt, iż ludzie wraz z bogaceniem się oraz dysponowaniem coraz znaczną ilością wolnego czasu, zaczynają intencjonalny tj. świadomy, nowy sposób kształtować swoje życie oraz nadawać mu określonego, zamierzonego znaczenia. Nie wystarczyło już człowiekowi jedynie żyć, zaczął on pragnąć demonstrować jakość swojej egzystencji poprzez różnorodne, odrębne sposoby, jakości czy też właśnie style, jako swoiste autoprezentacje czy oznaki przynależności. W wyniku badań społeczeństwa oraz rynku w Stanach Zjednoczonych (USA) life-style został zmieniony na szeroko pojęty w dzisiejszych czasach lifestyle.

Zdaniem uczonych, life-style jest połączeniem terminów, które wymagają krytycznego podejścia nad sposobem, w jaki można je łączyć – w jaki sposób życie (life) zależne jest od sposobu i stylu (styles) narzuconego przez grupy czy jednostki dominujące. Wprowadzona forma lifestyle neutralizuje stare pojęcie i pozbawia jedynie społecznych konotacji. Z naukowego podejścia, aktualnie mamy bogactwo definicji stylu życia. Wszystkie określenia utożsamiają lifestyle z typowo biograficznym, refleksyjnym przedsięwzięciem związanym z budowaniem tożsamości oraz autowizerunkiem, który opiera się na konsumpcji i symbolicznych wymiarach dóbr niematerialnych oraz materialnych – zwłaszcza w aspekcie związanym z kulturą, usługami oraz rozległymi dziedzinami skomercjalizowanych doświadczeń tj. sportach, zabiegach pielęgnacyjnych czy pasjach i podróżach itp. Styl życia jako lifestyle stał się szeroko rozumianą strategią życiową – ramą, która warunkuje i interpretuje konsumenckie wybory, wyznacza nieskrępowane decyzje donoszące się do estetycznych i symbolicznych przyjemności, które wypełniają istotę udanego oraz zmiennego w treści lifestyle’u. główna, wiodąca zasada nakazuje podejmować swobodne wybory, by nie tylko jakoś żyć, lecz żyć pełnią, demonstrując określony styl.

Zwiń ^

Dołącz do nas

98FaniLubię
0ObserwującyObserwuj

Popularne